Vom Wald das Beste. – Nationalparkregion Bayerischer Wald

Přeshraniční lesní divočina

Národní park Šumava

Spolu se sousedním Národním parkem Šumava na Šumavě tvoří Národní park Bavorský les největší souvislou středoevropskou lesní oblast, nazývanou také "zelená střecha Evropy". Horské plošiny s vysokými vrcholy, kaňonovité údolní zářezy vzniklé erozí s říčními toky na západě, rozsáhlá Trojmezenská hornatina nebo vltavské nivy na jihu - každá oblast nabízí životní prostředí pro nejrůznější druhy živočichů a rostlin.

Informační střediska národního parku se nacházejí v Kvildě, Svinné Ladě, Rokytě, Kašperských Horách, Alžbětíně, Idině Pile a Stožci.

Četná rašeliniště umožňují přetrvávání některých druhů hmyzu z postglaciální doby. Zbytky pralesovitých porostů, ledovcová jezera, údolní a horská vrchoviště, protkané stopami staleté lidské existence, které dodávají tomuto řídce osídlenému území zvláštní tajemné kouzlo, činí z tohoto úseku země přírodní klenot.

Kulinářské požitky za hranicemi

in der Mikroregion Šumava

Gastro tipy v okolí Národního parku Šumava

Kneippovy tipy v okolí Národního parku Šumava